Trøgstad Bygdemuseum er et av de første bygdemuseer i landet. Museet ble innviet på Olsokdagen 29. juli 1928, Gjennom flere generasjoners utrettelig dugnadsinnsats omfatter det nå 14 bygninger fordelt på tre tun som representerer ulike tidsperioder: 

Raknerudbygningen, en stuebygning med svalgang fra 1777 og bryggerhus fra ca. 1820. Låve med treskegolv, lae og stall, samt stabbur fra 1700-tallet. Begge fra Skrattalsrud. Kjone (korntørke) og smie. I tillegg ligger en husmannsplass på området. I Langsæterbygningen, med interiør fra århundreskifte, finner en de faste utstillingene.

Trøgstad har vært en mangfoldig håndverksbygd noe samlingen gjenspeiler gjennom treskurd, høysetetavler og rosemalt inventar. Ved kirken, like ved, ligger fortsatt bygdas kornmagasin fra 1831.

Museet fikk sommeren 2006 en meget betydelig vedlikeholdsmessig opprusting takket være raus bevilgning fra kommunen.