Velkommen til Trøgstad Bygdemuseum

Velkommen til Trøgstad Bygdemuseum

Publisert av Martin Riber den 27.01.17. Oppdatert 08.02.17.

1: Aarmolåven
2: Langseæterbygningen
3: Hersætherbua
4: Skrammerudstua
5: Langsetertunet
6: Innhegninger
7: Friluftsområde med grillplass
8: Smia
9: Husmannsplassen Bergerud
10: Tjona
11: Stabbur
12: Gopperudlåven
13: Raknerudbygningen
14: Bryggerhus fra Prestegården
15: Trøgstad Kornmagasin
16: Søndre parkering/Info
17: Nordre parkering/info ved Skjønhaug Kirke