Trøgstad Bygdemuseum er et av de eldste bygdemuseer i landet. Museet ble innviet på Olsokdagen 29. juli 1928, Gjennom flere generasjoners utrettelig dugnadsinnsats omfatter det nå 14 bygninger fordelt på tre tun som representerer ulike tidsperioder: 

-Raknerudtunet tar for seg historien før den industrielle revolusjon. Her sitter historien i de mørke tømmerveggene, og husene er innredet slik at man får en følelse av å trå inn i forfedres stuer. Tankene sviver til de utallige vassbøtter og vedbører som gjennom århundrene har medført nedslitte dørterskeler. Høysetet er prydet av bygdens tradisjonelle malekunst, og i det dunkle lyset som faller inn igjennom blyglassvinduene ser man for seg familien som bodde her, både i hverdag og fest.

-Med til gamletunet hører også den vesle husmannsplassen. Å se levningene av et samfunn delt i klasser, og å høre hvordan folk fra små kår måtte klare seg med lite, gjør et sterkt inntrykk. Utnyttelse av lokale ressurser og følgene av å måtte vende på skillingen gjenspeiles både i innredning og levevis.

-Langsætertunet viser hvordan livet artet seg på en gård rundt år 1900. Her er innbo og redskaper preget av den «nyere» tid. Steget er stort fra de mørke tømmerstuer til et bondesamfunn som nå mer dreier seg om handel enn ren selvberging. Vi er absolutt verdt et besøk, og vi ønsker alle generasjoner hjertelig velkommen til en spennende runde hos oss! 


Trøgstad har vært en mangfoldig håndverksbygd noe samlingen gjenspeiler gjennom treskurd, høysetetavler og rosemalt inventar. Ved kirken, like ved, ligger fortsatt bygdas kornmagasin fra 1831.