Trøgstad Bygdemuseum
Postadresse

Kirkeveien 1
1860 Trøgstad

Besøksadresse

Kirkeveien 1
1860 Trøgstad

Org.nr.

975 478 335

Ring oss på:  95783105 (Maria) eller send e-post til: trogstadbygdemuseum@gmail.com

Meld deg inn som medlem

Vil du leie lokale på museet?

Vi har bygg og uteområde som passer godt til alt fra bryllup til barnebursdag.

Normal dagsleie er 2000 kr i helg og 1500 kr hverdag. Hvis dere trenger forberedelser og etterarbeid (brullyp) er prisen typisk 500 kr/dag

For møter i lag og foreninger leier vi ut Langsætherbygningen med kjøkken til 1500 eller 2000 kr, alt etter størrelse på arrangementet.